Sociální síť Facebook Sociální síť Twitter Sociální síť Google+
Genealogie Jihočeské rody

Co vám Genealogie Jihočeské rody nabízí?

Zajímalo by vás, kdo byli vaši předci? Odkud pocházeli, kde žili a jak žili? Na tyto otázky vám můžeme odpovědět. Objevíme dávno ztracenou minulost a zachováme ji tak i pro další generace. Můžeme vám nabídnout komfortní řešení od nalezení předků, vytvoření dekorativního rodokmenu, až po rodovou kroniku, která může být zajímavým a cenným dárkem třeba pro vaše blízké. Přečtěte si, co vám můžeme nabídnout...

Genealogické služby

Vývod z rodokmenu

Diagram, ve kterém jsou zachyceni vaši pokrevní předci. Struktura je obsáhlá, otec (a jeho sourozenci)—matka (a její sourozenci)—děti. Pro náročnost vytváření diagramu či kresby se častěji přistupuje k rodokmenu.

Rodokmen

Rodokmen je částečným vývodem z předků, který zobrazuje pouze přímé předky hlavní osoby, střena. Přehledně zobrazuje strukturu rodové linie od nejstarších dob. Nepředstavuje však tolik dokonale informačně bohatý diagram, jako vývod.

Kompletní řešení

Vypracujeme pro vás souhrnnou databázi všech dohledaných předků. Obdržíte svazek se zápisy o křtech, svatbách i pohřbech vašich předků, aplikaci pro prohlížení rodového stromu (na CD nebo elektronickou formou, ve čtyřech jazykových verzích, vytvářenou přímo pro váš rodokmen), databázi (GED soubor) a výtisk kresby rodokmene ve velkém formátu.

Další služby

Tisk kreseb rodokmenů a vývodů

Zajistíme kvalitní tisk vašeho rodokmenu nebo vývodu z předků i ve velkých formátech, podle vašich přání.

Rodová kronika

Zpracujeme kroniku vašeho rodu, ve které zachytíme vše podstatné a zajímavé z nalezených skutečností. Kronika se stává svědectvím a rekonstrukcí života předků, vývoje rodu, neboť zachycuje jak klíčové události v životě předků, tak i například jejich migraci. Kronika může být zpracována do různých podob, včetně luxusních svazků podle vašich možností a představ. K rodové kronice doporučujeme rodový znak, který bude v kronice použit a zaznamenán.

Rodový znak

Doporučujeme možnost zhotovení osobního znaku pro váš rod. Při jeho návrhu vycházíme především z profesí vašich předků a původu vašeho rodu. Výsledný znak bude zdobit jak rodovou kroniku, tak elektronickou aplikaci Váš rodokmen. Po dohodě je možné zprostředkovat i jiné formy ztvárnění znaku (prapor, velkoformátový tisk). Váš znak bude registrován u České genealogické a heraldické společnosti v Praze.

Společné pátrání

Můžete si pátrání vyzkoušet na vlastní kůži. Poznat, jak funguje státní archiv, jak pátrat na matričním úřadu či jak vyhledávat v digitálních matrikách. V případě návštěv archivů nebo matričních úřadů je nutné se řídit úředními hodinami matričních úřadů či badatelskými dny s volnou badatelnou v případě archivů - další postup je tedy důležité pečlivě plánovat....

Informace

Jak dlouho trvá zpracování rodokmene?

Doba zpracování rodokmene je ovlivňována dostupností archiválií, náročností na jejich zpracování, ale především požadovaným rozsahem rodokmene. Celé genealogické pátrání může být ztíženo mnoha okolnostmi, proto nelze předpokládat přesný časový rozsah. Zároveň musí být důkladně rozplánováno.

Mohu zjistit přibližnou dobu zpracování svého rodokmene?

Ano, napište nám. Zeptáme se vás, co bychom k přípravě pátrání potřebovali znát. Poté dohledáme náležité archiválie a informujeme vás o jejich dostupnosti a předpokládané době, potřebné k pátrání...

Mobilní verze prezentace © Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody 2013