Sociální síť Facebook Sociální síť Twitter Sociální síť Google+
Genealogie Jihočeské rody

Sazebník & ceník

Genealogie Jihočeské rody se vám snaží nabídnout příznivé sazby. Nevytváříme paušální ceny. Naším cílem je kvalitní výsledná práce, vaše spokojenost a vytvoření odkazu pro budoucí generace...

Cena každého pátrání je odlišná, podle náročnosti pátrání, dostupnosti materiálů a v neposlední řadě i s ohledem na vámi požadovaný rozsah pátrání. Je rozdíl, pokud požadujete kompletní genealogický výzkum od nejstarších dob (obvykle doba třicetileté války, od poloviny 17. století) až po současnost o několika stech členů nebo rodovou linii z let 1800–1950 o několika generacích. Pokud máte zájem, napište nám. Sdělíme vám přibližnou kalkulaci a možný rozsah pátrání právě pro váš rod.

Budete-li mít zájem o kompletní řešení, cena s rozsahem výsledného rodového stromu samozřejmě klesá, a závisí pouze na vzájemné dohodě...

Genealogické služby

Vývod z předků, rodokmen

Sazba u diagramů je stanovována individuálně pro každý rodokmen nebo vývod z předků. Výsledná cena je ovlivněna počtem předků, které jsme vypátrali a zanesli do diagramu. Stručně řečeno, pokud požadujete vývod z předků, tak výsledná částka bude vyšší než u rodokmene, nicméně obdržíte nesrovnatelně více informací a podkladů...

Nalezené a přečtené zápisy z matrik
zápis narození/křtu (MZA Brno, SOA Praha, SOA Plzeň) 100,- Kč
zápis narození/křtu (ostatní digitální archivy) 75,- Kč
zápis narození/křtu (fyzické archivy, matriční úřady) 150,- Kč
zápis svatby (MZA Brno, SOA Praha, SOA Plzeň) 150,- Kč
zápis svatby (ostatní digitální archivy) 100,- Kč
zápis svatby (fyzické archivy, matriční úřady) 200,- Kč
zápis úmrtí/pohřbu (MZA Brno, SOA Praha, SOA Plzeň) 100,- Kč
zápis úmrtí/pohřbu (ostatní digitální archivy) 75,- Kč
zápis úmrtí/pohřbu (archivy, matriční úřady) 150,- Kč
Ostatní archiválie (list písemnosti)
urbáře, gruntovní knihy, sčítací operát obvykle 150,- Kč
přečtení, přepis, překlad křestního, oddacího listu 100,- Kč

Kompletní řešení

Při objednávce "kompletního řešení" obdržíte balíček, obsahující databázi získaných informací s aplikací pro její prohlížení (v češtině, němčině, angličtině a slovenštině), tištěný diagram pokrevní linie "rodový strom" ve formátu A3 a svazek, obsahující všechny nalezené záznamy o vašich předcích.

nalezené záznamy viz. výše
databáze (GED soubor) zdarma
PC aplikace Váš rodokmen zdarma
výtisk kresby "rodového stromu" 150,- Kč
každý další výtisk "rodového stromu" 80,- Kč

Další služby

Tisk kreseb rodokmenů a vývodů

Po zpracování vašeho rodokmene/vývodu z předků vytvoříme kresbu rodokmene/vývodu z předků. Zajistíme vám tisk rodového stromu i ve velkých formátech, podle vašich možností a představ. Cenu tisku neovlivníme, ale pokusíme se zajistit kvalitní tisk za nízkou cenu...

Rodová kronika

Po zpracování vašeho rodokmene můžeme zpracovat rodovou kroniku. Rodová kronika je svazek, shrnující všechny podstatné a zajímavé informace, které jsme během výzkumu nalezli. Dokáže formou příběhu vykreslit život vašich předků — místa, kde žili a odkud pocházeli, způsob jejich života nebo jejich postavení ve společnosti. Kronika může být také hodnotným darem vašim blízkým a samozřejmě také cenným odkazem budoucím generacím.

Podoba kroniky závisí na vašich možnostech a přáních, od obyčejné kroužkové vazby, až po monumentální svazek v kožené vazbě se zlaceným erbem vašeho rodu. Cena za zpracování rodinné kroniky se opět liší podle množství vypátraných informací a především podle vámi požadované podoby kroniky...

Rodový znak

Znak vašeho rodu vhodně poslouží k přizpůsobení rodové kroniky a bude představovat symbol vašeho rodu. Heraldická tradice sahá do dob raného středověku. Váš osobní znak bude registrován u České genealogické a heraldické společnosti. Podle vašich požadavků můžeme zprostředkovat například tisk praporu. Cena kompletního znaku se pohybuje okolo 1 200,- Kč, včetně registračního poplatku České genealogické a heraldické společnosti. Použití v rodové kronice a elektronické aplikaci Váš rodokmen je zdarma. Ostatní služby (další výtisky, tisk praporu a jiné zprostředkované služby) budou konzultovány.

Společné pátrání

Pokud budete mít zájem o účast na pátrání, tuto možnost vám také nabízíme. Je však nutné počítat s časovým omezením na úřední hodiny či návštěvní dny. Dále je potřeba počítat s nutností rezervace. Cena za doprovod je 200,- Kč na hodinu čistého času, ne však více než 800,- Kč na den. Do ceny nezapočítáváme dopravu, která bude řešena idividuálně...

Mobilní verze prezentace © Milan Wölfl, Genealogie Jihočeské rody 2013